Uudised ja teated

09.01.2018 PÕHJA-SAKALA VALLA KODULEHT

Põhja-Sakala valla kodulehe leiate aadressilt www.pohja-sakala.ee  Loe edasi »

08.12.2017 Põhja-Sakala Vallavalitsus pakub tööd
29.11.2017 Teade

Võhma Linn

Võhma linn paikneb Viljandi maakonna põhjapiiril vastu Järvamaad, praktiliselt Eesti keskpunktis.
Võhma linna läbivad põhja-lõuna suunalised magistraalid: Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee ja Tallinna-Viljandi maantee.Peale Mõisaküla-Viljandi-Tallinna raudtee valmimist (1900) kujunes Võhma raudteejaama juurde Võhma küla maadele asula, mis p
eagi muutus tähtsaks raudteesõlmeks ja töölisasulaks Viljandimaa põhjaosas.

1908. a alustas tegevust majandusühisus, 1912. a asutati ühispiimatalitus. Tugevalt aitas kaasa asula arengule ühingu Eesti Lihaeksport poolt 1928. a rajatud eksporttapamaja. 1935. a lihatööstust laiendati ja sellest sai pikaks ajaks domineeriv tööstusharu asulas.
Teises Maailmasõjas sai Võhma tugev
alt kannatada. Põles maha tapamaja ja hävis hulgaliselt elumaju.

1945. a sai Võhma alevi õigused.
Peale Teist maailmasõda algasid taastamistööd. 1970-ndail aastail jätkus lihatööstuse arendamine. 1972-1975. a ehitati Võhmasse uus lihakombinaat, mitmed korruselamud, uus lasteaed ja koolimaja jm. 1980-ndatel töötas Võhma Lihakombinaadis üle 800 töötaja. Võhmast kujunes monofunktsionaalne asula.
Linna läbiv Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee ehitati laiarööpmeliseks 1974. a
Omavalitsuslik staatus omistati Võhmale 10. oktoobril 1991, linna staatuse sai Võhma alev 10 .augustil 1993.

Kalender

Sel nädalal

27.12.2017 52. nädal 25.-31.12.2017

E–T, 25.–26.12 Linnavalitsus SULETUD. N, 28.12 9.00 Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung Suure-Jaan...  Loe edasi »

19.12.2017 51. nädal 18.-24.12.2017
08.12.2017 50. nädal 11.-17.12.2017
04.12.2017 49. nädal 04.-10.12.2017
27.11.2017 48. nädal 27.11.-03.12.2017

Statistika

Rahvaarv: 1333
Koole: Võhma Kool
Lasteaedu: Mänguveski
Huvikoole: Võhma Muusikakool