VÕHMA KOOL


kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • infojuht (0,4 ametikohta);
 • koolipsühholoog (1,0 ametikohta);
 • logopeed-eripedagoog (1,0 ametikohta).

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel (hiljemalt 18.09.2017).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad) esitada 13. septembriks 2017 digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).
----------

PÄEVAKESKUSE TEGEVUSJUHENDAJA (Võhma Linnavalitsus)


Konkursi tähtaeg: 06.10.2017

Ametikoha tüüp: spetsialist

Valdkond: tervishoid / sotsiaaltöö

Tööaeg ja tööliik: täiskohaga

Tööülesanded: Tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega, toetades nende igapäevaelu, arendades nende oskuseid ja tegevusvõimet, eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev toimetulek ja integreerumine kogukonda ning ühiskonda laiemalt. Tulenevalt segatüüpi päevakeskuse spetsiifikast võtab vajadusel vastu ja nõustab ka teisi päevakeskuses viibivaid inimesi, olenemata sihtgrupist.

Peamised ülesanded:
 • Kliendi igapäevaelu ja majapidamise korraldamise juhendamine;
 • personaalse toe pakkumine;
 • kliendi hindamine ning tegevusplaani koostamine koostöös kliendiga;
 • kliendi huvi- ja päevategevuse juhendamine päevakeskuses;
 • kliendi iseseisvuse suurendamine nõustamise ja toetamise kaudu;
 • kliendi juhendamine asjaajamisel erinevate teenuste kasutamisel;
 • klienditöö dokumenteerimine ja aruandlus;
 • kliendi perekonnaga, lähedastega suhete hoidmine.

Nõuded kandidaadile:

Haridus:
Vähemalt keskharidus ja läbitud tegevusjuhendaja 260-tunnine koolitus või keskharidus ja riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane (või sotsiaaltööle lähedase eriala) kutse- või kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses tegevusjuhendajale sätestatud haridusnõuetele.

Põhioskused ja -teadmised:
Austad inimest, tema põhiõigusi ja tunned erihoolekande teenust või oled eelnevalt töötanud puuetega inimestega või sotsiaalvaldkonnas;

Isikuomadused:
Empaatiavõime, tolerantsus, tasakaalukus, hea pingetaluvusega ja otsustusvõimega, sõbralikkus, kohusetundlikkus, ausus, hoolivus, kannatlikkus, korrektsus.

Muud nõuded:
Arvutikasutusoskus – Word, Excel, Internet, e-post, aruandlus;
Omama B-kategooria autojuhiluba;
Soov areneda ja end tööalaselt täiendada;
Väga hea eesti keele oskus ja soovitavalt vene keele oskus suhtlustasandil.

Omalt poolt pakume: sõbralikku kollektiivi, arenevat töökeskkonda, haiguspäevade eest makstakse esimesest päevast ning 7 päeva lisapuhkust.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kontaktisik: Eveli Lilleoja, eveli@vohma.ee

Tingimused ja lisainfo: Kandideerijatel esitada 6. oktoobriks 2017 digitaalselt allkirjastatuna avaldus, elulookirjeldus või CV, tunnistuse või diplomi koopia hariduse kohta, motivatsioonikiri. Nõutavad dokumendid esitada e-posti aadressile vohma@vohma.ee, märgusõnaga ,,KONKURSS".

Täiendav info tel 437 7062, 437 7228.