VÕHMA KOOL


kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • pikapäevarühma kasvataja (koormus 0,8 ametikohta);
  • koolipsühholoog (koormus 1,0 ametikohta): koolipsühholoogi töö eesmärgiks on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoog nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid psühholoogilistes küsimustes. Korraldab psühholoogiliste testide läbiviimist regulaarselt ja vastavalt vajadusele, viib läbi väiksemaid uurimusi;
  • poiste kehalise kasvatuse õpetaja (0,43 ametikohta).

Tööle asumise aeg 1. september 2017.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad) esitada 12. juuliks 2017 digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).

----------

VÕHMA PÄEVAKESKUSE JUHATAJA

 

Konkursi tähtaeg: 24.04.2017

Ametikoha tüüp: spetsialist

Asutus: Võhma Päevakeskus

Valdkond: tervishoid / sotsiaaltöö

Tööaeg ja tööliik: täiskohaga

Tööülesanded: Võhma Päevakeskuse igapäevategevuse korraldamine, töökollektiivi juhtimine, sotsiaalteenuste (sh erihoolekande) osutamine ja koordineerimine, sotsiaalteenuste arendamine, klienditöö.

Nõuded kandidaadile: Sotsiaaltööalane kõrgharidus, erihoolekandeteenuste osutamise aluste tundmine, teadmised psüühikahäiretest, väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, hea arvutikasutamise oskus, pingetaluvus, koostöövõime, analüüsivõime, ausus ja usaldusväärsus, B-kat juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb: eelnev töökogemus eripedagoogika või sotsiaaltöö erialal, meeskonna juhtimise kogemus.

Palk: 800 eurot

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kontaktisik: Eveli Lilleoja, eveli@vohma.ee

Tingimused ja lisainfo: Kandideerijatel esitada 24. aprilliks 2017 avaldus, elulookirjeldus või CV, motivatsioonikiri, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta. Nõutavad dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult Võhma Linnavalitsuse e-posti aadressile vohma@vohma.ee, märgusõnaga „KONKURSS".

Täiendav info telefonil 437 7062, 437 7228.