Päevakorraprojektid

24.07.17

Võhma Linnavalitsuse korraline istung toimub 24. juulil 2017 kell 14.00 linnavalitsuse I korruse saalis.

Päevakorraprojekt:

1. Linnaeelarvest sotsiaaltoetuste maksmine.
2. Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
3. Üürilepingu pikendamine.
4. Koduhooldus.
5. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine.
6. Mittetulundusühingule antud toetuse kasutamise aruanne.
7. Kirjavahetus, info.