18.05.17

VÕHMA LINNA JÄÄTMEKAVA


Võhma linna jäätmekava 2015-2020

Võhma linna jäätmekava 2009-2014

 

Korraldatud jäätmevedu


Jäätmehoolduseeskiri

Taotlus korraldatud jäätmeveost tähtajalise vabastuse/erisuse saamiseks rtfpdf
Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks rtfpdf
Kinnitus kinnistul mitteelamise, kinnistu mittekasutamise kohta rtfpdf

Olmejäätmeveo hinnad

NB! Uued hinnad alates 01.07.2017.

----------

Pakendijäätmete sorteerimise juhend

Info jäätmete põletamise kahjulikkusest: lõkkes ning kodustes küttekolletes

Info toidujäätmete kohta
 

LIIGITI KOGUTAVATE JÄÄTMETE KONTEINERITE ASUKOHAD VÕHMA LINNAS

 
Segapakendi konteinerid asuvad:
Bussijaama plats 
Väike tn 12a  
Kalevi tänava ja Silla tänava ristmiku ääres 
Veski tn 12 (Võhma Gümnaasium) 
 
Paberpakendi, paberi ja papi konteinerid asuvad:
Väike tn 12a  
Kalevi tänava ja Silla tänava ristmiku ääres 
Veski tn 12 (Võhma Gümnaasium) 
Kauba tn 3a
 
Taaraautomaat asub:
Tallinna tn 26 (kauplus Konsum)
Tallinna tn 28a (kauplus Meie Toidukaubad)
 
Toimetaja: ANGELA HÄRM