Istungid 2017

21. JUUNI

1. Võhma linna osalemine mittetulundusühingus Viljandimaa Ühistranspordikeskus (L. Kuld).
2. Võhma linna 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine (A. Siimussaar, T. Ranne, L. Tiirmaa).
3. Kokkuvõte revisjonikomisjoni tegevusest 2017. aasta I poolaastal (L. Tiirmaa).
4. Info ja kirjavahetus.
 

31. MAI

1. Viljandimaa Ühistranspordikeskuse asutamise vajadusest (VOL tegevdirektor Mati Toomsalu, Viljandi MV osakonna juhataja Kaupo Kase).
2. Suure-Jaani valla poolt võetavale varalisele kohustusele heakskiidu andmine (L. Kuld).
3. Riigivara otsustuskorras võõrandamise taotlemine (K. Notta).
4. Kokkuvõte sotsiaalkomisjoni tööst (E. Tikas).
5. Sotsiaalvaldkonnast ülevaade ja tööst erivajadustega inimestega (E. Lilleoja).
6. Kokkuvõte noorsootööst (T. Tart).
7. Laenu võtmine (L. Kuld).
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine (A. Siimussaar).
9. Valimiskomisjoni moodustamine (S. Voll).
10. Info ja kirjavahetus.
 

19. APRILL

1. Võhma linna turvalisuse tagamine koostöös politseiga (I. Kralle).
2. Kinnistu jagamine (K. Notta).
3. AS Võhma ELKO põhikirja muutmine (K. Kipper).
4. Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada müügipileti hinna kehtestamine (A. Siimussaar).
5. Info ja kirjavahetus.
 

22. MÄRTS

1. Riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamise taotlemine (K. Notta).
2. Võhma Linnavolikogu 23. märtsi 2016 määruse nr 11 ,,Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" muutmine (E. Lilleoja).
3. Kokkuvõte sporditegevusest Võhma linnas (H. Männik).
4. Info ja kirjavahetus.
 

22. VEEBRUAR

1. Võhma linna eelarvest makstavate rahaliste auhindade, mälestusesemete ja preemiate suuruse kinnitamine 2017. aastaks (L. Kuld).
2. Võhma Kooli õpilaskodu sulgemine (A. Siimussaar).
3. Võhma linna 2017. a eelarve II lugemine ja vastuvõtmine (A. Siimussaar, T. Ranne).
4. Võhma Päevakeskuse põhimääruse II lugemine (E. Lilleoja).
5. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (K. Notta).
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine (K. Notta).
7. Võhma Linna Sära ja Võhma Linna Aukodaniku aunimetuste andmine (A. Siimussaar).
8. Ülevaade lasteaed Mänguveski tööst (A. Laas).
9. Volikogu tööplaani kinnitamine (L. Kuld).
10. Info ja kirjavahetus:
      AS Võhma ELKO tegevuspiirkonna laienemisest.
 

25. JAANUAR

1. Kinnistu jagamine (K. Notta).
2. Kohanime määramine (K. Notta).
3. Võhma Päevakeskuse struktuuri kinnitamine (A. Siimussaar, E. Lilleoja).
4. Võhma Päevakeskuse põhimääruse I lugemine (E. Lilleoja).
5. Võhma linna 2017. a eelarve I lugemine (A. Siimussaar, T. Ranne).
6. Linnapea puhkusele (13.–19.02.2017) lubamine (L. Kuld).
7. Info ja kirjavahetus.