Uudised ja teated

29.08.2016 Tasuta kursused täiskasvanutele

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sih...  Loe edasi »

08.08.2016 EASi väikeettevõtja koolitusprogramm
09.07.2016 Toimetulekutoetuse taotlemine augustis
20.06.2016 Rattaretk "Tahan sõita ohutult" 2016 Võhmas
18.06.2016 Valio ja Lastekaitse Liit algatasid heategevuskampaania
18.06.2016 Suvised koolitused Pilistveres
16.06.2016 Hei, Võhma spordihuviline!
14.06.2016 Linnapäevade sooduspiletid
02.05.2016 Eesti Vabariik 100 "Igal lapsel oma pill"
21.04.2016 Teated
21.04.2016 Hulkuvad koerad
21.04.2016 Jäätmetest ja lõkke tegemisest

Võhma Linn

Võhma linn paikneb Viljandi maakonna põhjapiiril vastu Järvamaad, praktiliselt Eesti keskpunktis.
Võhma linna läbivad põhja-lõuna suunalised magistraalid: Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee ja Tallinna-Viljandi maantee.Peale Mõisaküla-Viljandi-Tallinna raudtee valmimist (1900) kujunes Võhma raudteejaama juurde Võhma küla maadele asula, mis p
eagi muutus tähtsaks raudteesõlmeks ja töölisasulaks Viljandimaa põhjaosas.

1908. a alustas tegevust majandusühisus, 1912. a asutati ühispiimatalitus. Tugevalt aitas kaasa asula arengule ühingu Eesti Lihaeksport poolt 1928. a rajatud eksporttapamaja. 1935. a lihatööstust laiendati ja sellest sai pikaks ajaks domineeriv tööstusharu asulas.
Teises Maailmasõjas sai Võhma tugev
alt kannatada. Põles maha tapamaja ja hävis hulgaliselt elumaju.

1945. a sai Võhma alevi õigused.
Peale Teist maailmasõda algasid taastamistööd. 1970-ndail aastail jätkus lihatööstuse arendamine. 1972-1975. a ehitati Võhmasse uus lihakombinaat, mitmed korruselamud, uus lasteaed ja koolimaja jm. 1980-ndatel töötas Võhma Lihakombinaadis üle 800 töötaja. Võhmast kujunes monofunktsionaalne asula.
Linna läbiv Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee ehitati laiarööpmeliseks 1974. a
Omavalitsuslik staatus omistati Võhmale 10. oktoobril 1991, linna staatuse sai Võhma alev 10 .augustil 1993.

Sel nädalal

29.08.2016 35. nädal 29.08.-04.09.2016

Puhkused: Linnasekretär Siiri Voll viibib korralisel puhkusel 08.08.–02.09.2016. Hoolekandespetsi...  Loe edasi »

22.08.2016 34. nädal 22.-28.08.2016
15.08.2016 33. nädal 15.-21.08.2016
08.08.2016 32. nädal 08.-14.08.2016
22.07.2016 30.-31. nädal 25.07.-07.08.2016

Statistika

Rahvaarv: 1364
Koole: Võhma Kool
Lasteaedu: Mänguveski
Huvikoole: Võhma Muusikakool