Uudised ja teated

17.05.2016 Võhma Õpilasmalev 2016

Avaldus malevasse astumiseks ja lapsevanema nõusolek: arvutis täitmiseks docx-vorm printimiseks ja täitmiseks pdf-vorm  Loe edasi »

02.05.2016 Eesti Vabariik 100 "Igal lapsel oma pill"
21.04.2016 Teated
21.04.2016 Hulkuvad koerad
21.04.2016 Jäätmetest ja lõkke tegemisest
21.04.2016 Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine
28.03.2016 Südamekuu tegevused linnas
22.02.2016 Muudatused jäätmeveos alates 1. aprillist 2016
05.02.2016 Toimetulekutoetuse taotlemine mais
29.01.2016 Kohtumine linnarahvaga
18.01.2016 Tasuta karjäärinõustamine kõigile!
14.01.2016 Korraldatud jäätmeveost Võhma linnas

Võhma Linn

Võhma linn paikneb Viljandi maakonna põhjapiiril vastu Järvamaad, praktiliselt Eesti keskpunktis.
Võhma linna läbivad põhja-lõuna suunalised magistraalid: Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee ja Tallinna-Viljandi maantee.Peale Mõisaküla-Viljandi-Tallinna raudtee valmimist (1900) kujunes Võhma raudteejaama juurde Võhma küla maadele asula, mis p
eagi muutus tähtsaks raudteesõlmeks ja töölisasulaks Viljandimaa põhjaosas.

1908. a alustas tegevust majandusühisus, 1912. a asutati ühispiimatalitus. Tugevalt aitas kaasa asula arengule ühingu Eesti Lihaeksport poolt 1928. a rajatud eksporttapamaja. 1935. a lihatööstust laiendati ja sellest sai pikaks ajaks domineeriv tööstusharu asulas.
Teises Maailmasõjas sai Võhma tugev
alt kannatada. Põles maha tapamaja ja hävis hulgaliselt elumaju.

1945. a sai Võhma alevi õigused.
Peale Teist maailmasõda algasid taastamistööd. 1970-ndail aastail jätkus lihatööstuse arendamine. 1972-1975. a ehitati Võhmasse uus lihakombinaat, mitmed korruselamud, uus lasteaed ja koolimaja jm. 1980-ndatel töötas Võhma Lihakombinaadis üle 800 töötaja. Võhmast kujunes monofunktsionaalne asula.
Linna läbiv Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee ehitati laiarööpmeliseks 1974. a
Omavalitsuslik staatus omistati Võhmale 10. oktoobril 1991, linna staatuse sai Võhma alev 10 .augustil 1993.

Sel nädalal

23.05.2016 21. nädal 23.-29.05.2016

Puhkused: Sotsiaalnõunik Eveli Lilleoja viibib korralisel puhkusel 23. mai – 01. juuni 2016, asen...  Loe edasi »

16.05.2016 20. nädal 16.-22.05.2016
09.05.2016 19. nädal 09.-15.05.2016
02.05.2016 18. nädal 02.-08.05.2016
25.04.2016 17. nädal 25.04.-01.05.2016

Statistika

Rahvaarv: 1364
Koole: Võhma Kool
Lasteaedu: Mänguveski
Huvikoole: Võhma Muusikakool