Uudised ja teated

11.01.2017 Toimetulekutoetuse taotlemine jaanuaris

Toimetulekutoetust saab taotleda järgnevatel päevadel: 18. jaanuar 9.00–12.00; 13.00–15.00 20. jaanuar 9.00–12.00 Teistel päevadel võib jätta toetuse taotluse koos vajalike dokumentidega linnavalitsuse 2. korrusele. Palun kontrollida s...  Loe edasi »

11.01.2017 Uut sotsiaalhoolekandes
29.12.2016 Neli omavalitsust ühinevad järgmisel sügisel Põhja-Sakala vallaks
27.12.2016 Võhma linna piltidega seinakalender
16.12.2016 Konservide jagamine linna toimetulekuraskustes isikutele
16.12.2016 Politsei kutsub külla!
25.11.2016 Jõulutrollid meie linnas
14.11.2016 Tasuta õigusabi Viljandis
04.11.2016 RAHVAKÜSITLUS
31.10.2016 Tasuta nõustamised 1. novembril
17.10.2016 Info veemõõtja näitude teatamise kohta
14.10.2016 Avalda arvamust uue valla nime kohta!

Võhma Linn

Võhma linn paikneb Viljandi maakonna põhjapiiril vastu Järvamaad, praktiliselt Eesti keskpunktis.
Võhma linna läbivad põhja-lõuna suunalised magistraalid: Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee ja Tallinna-Viljandi maantee.Peale Mõisaküla-Viljandi-Tallinna raudtee valmimist (1900) kujunes Võhma raudteejaama juurde Võhma küla maadele asula, mis p
eagi muutus tähtsaks raudteesõlmeks ja töölisasulaks Viljandimaa põhjaosas.

1908. a alustas tegevust majandusühisus, 1912. a asutati ühispiimatalitus. Tugevalt aitas kaasa asula arengule ühingu Eesti Lihaeksport poolt 1928. a rajatud eksporttapamaja. 1935. a lihatööstust laiendati ja sellest sai pikaks ajaks domineeriv tööstusharu asulas.
Teises Maailmasõjas sai Võhma tugev
alt kannatada. Põles maha tapamaja ja hävis hulgaliselt elumaju.

1945. a sai Võhma alevi õigused.
Peale Teist maailmasõda algasid taastamistööd. 1970-ndail aastail jätkus lihatööstuse arendamine. 1972-1975. a ehitati Võhmasse uus lihakombinaat, mitmed korruselamud, uus lasteaed ja koolimaja jm. 1980-ndatel töötas Võhma Lihakombinaadis üle 800 töötaja. Võhmast kujunes monofunktsionaalne asula.
Linna läbiv Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee ehitati laiarööpmeliseks 1974. a
Omavalitsuslik staatus omistati Võhmale 10. oktoobril 1991, linna staatuse sai Võhma alev 10 .augustil 1993.

Sel nädalal

13.01.2017 3. nädal 16.-22.01.2017

E, 16.01 14.00 Linnavalitsuse istung linnavalitsuses. [Võhma linna põhimäärus § 50 lg 8: Linnaval...  Loe edasi »

09.01.2017 2. nädal 09.-15.01.2017
02.01.2017 1. nädal 02.-08.01.2017
27.12.2016 52. nädal 26.12.2016-01.01.2017
16.12.2016 51. nädal 19.-25.12.2016

Statistika

Rahvaarv: 1333
Koole: Võhma Kool
Lasteaedu: Mänguveski
Huvikoole: Võhma Muusikakool