28.03.17

 

 

Võhma linna arengukava aastateks 2015-2025

 

Võhma linna arengukava 2015–2025

Võhma linna arengukava 2015–2025, millega muudeti ja uuendati arengukava tegevuskava 2015–2025 ning võeti vastu uus eelarvestrateegia 2017–2021, avalik väljapanek toimus 23. septembrist 2016 - 06. oktoobrini 2016.

Arengukavaga sai tutvuda kodulehel ning lisaks veel:

 • Võhma Linnavalitsuses (E–N kell 08.00–17.00 ja R kell 08.00–15.00)
 • Võhma Linnaraamatukogus (septembris: E 11.00–18.00; T, K, N, R 9.00–16.00;
                                                       oktoobris: E 11.00–18.00; T, K, N, R 9.30–16.30; L 9.00–14.00)
Võhma linna arengukava kohta sai avaliku väljapaneku käigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Võhma Linnavalitsusele (postiaadress: Tallinna tn 15, Võhma, 70603 Viljandimaa; e-post: vohma@vohma.ee).
 
Arengukava avalik arutelu toimus 6. oktoobril kell 14.00 Võhma Linnavalitsuse I korruse istungite saalis (Tallinna tn 15, Võhma).
----------
 

Võhma linna arengukava 2015-2025, millega võeti vastu uus eelarvestrateegia 2016-2019, avalik väljapanek toimus 28. augustist 2015 - 11. septembrini 2015.

Arengukavaga sai tutvuda kodulehel ning lisaks veel:

 • Võhma Linnavalitsuses (E-N kell 08.00-17.00 ja R kell 08.00-15.00)
 • Võhma Linnaraamatukogus (E 11.00-18.00; T, K, N, R 9.00-16.00)
Võhma linna arengukava kohta sai avaliku väljapaneku käigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Võhma Linnavalitsusele (postiaadress: Tallinna tn 15, Võhma, 70603 Viljandimaa; e-post: vohma@vohma.ee).
 
Arengukava avalik arutelu toimus 11. septembril kell 14.00 Võhma Linnavalitsuse I korruse istungite saalis (Tallinna tn 15, Võhma).
 

----------

Arengukava menetlusdokumendid:

Võhma linna arengukava koostamise algatamine
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord 
Võhma linna arengukava koostamise töökoosoleku protokoll nr 1
Võhma linna arengukava koostamise töökoosoleku protokoll nr 2


Linnavolikogu komisjonide arutelud linna arengukava koostamisel, täiendamisel, muutmisel:

 • Hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokollid: nr 3, 4, 5, 6, 7
 • Sotsiaalkomisjoni koosoleku protokollid: nr 3, 4, 5
 • Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokollid: nr 2, 3, 4, 5
Arengukava eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu
-------------------------
Võhma linna arengukava 2015-2025 avalik väljapanek toimus
25. septembrist 2014 - 9. oktoobrini 2014
ja
arengukavaga sai tutvuda kodulehel ning lisaks veel:
 • Võhma Linnavalitsuses (E-N kell 08.00-17.00 ja R kell 08.00-15.00)
 • Võhma Linnaraamatukogus (E 11.00-18.00; T, K, N, R 9.30-16.30; L 9.00-14.00)
Võhma linna arengukava kohta sai avaliku väljapaneku käigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Võhma Linnavalitsusele (postiaadress: Tallinna tn 15, Võhma, 70603 Viljandimaa; e-post: vohma@vohma.ee).
 
Arengukava avalik arutelu toimus 9. oktoobril kell 17.00 Võhma Linnavalitsuse I korruse istungite saalis (Tallinna tn 15, Võhma).

Võhma linna arengukava avaliku arutelu protokoll
 

VÕhma linna arengukava aastateks 2009-2017


Võhma linna arengukava 2009-2017

Arengukava menetlusdokumendid:
Volikogu 25.09.2008 protokoll nr 8
Volikogu 23.10.2008 protokoll nr 9

Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni protokollid:
                 05.09.2008 protokoll nr 5
                 08.10.2008 protokoll nr 6


VÕhma linna jÄÄtmekava


Võhma linna jäätmekava 2015-2020

Võhma linna jäätmekava 2009-2014
 

VÕhma ÜhisveevÄrgi arengukava


Võhma linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016–2030

Võhma ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012-2024

Toimetaja: ANGELA HÄRM