10.10.17

Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine


Võhma linn osaleb Põhja-Viljandimaa koostöögrupis koos Suure-Jaani, Kõo ja Imavere vallaga haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine". Raamleping on sõlmitud ning projekti 1. hankelepingu periood on aprill 2017 – aprill 2018. Projekt lõpeb detsembris 2018.
     
 

PRESSITEADE

26.05.2017

Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere pakuvad ühiselt uusi noorsootöövõimalusi

Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naaberomavalitsuste noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

Alates 2016. aastast on Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ja koostanud ühise tegevuskava noorsootöö arendamiseks Põhja-Viljandimaa koostöögrupis kahel järgneval aastal. Tegevuskava loomisel on seatud visiooniks, et piirkonnas on terved, aktiivsed ja ettevõtlikud noored, kellele on loodud tänapäevased ja mitmekesised tingimused eneseteostuseks. Eesmärgi saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud erinevad tegevused – ettevõtlikkuse arendamine, uute huviringide ja neis osalemiseks transpordivõimaluste loomine piirkondadesse, noorte eestvedajate koolitusprogramm, seikluskasvatus- ja huviringide päevad, rahvusvahelised noorsootöötegevused, ühisüritused, noorte tunnustamine, noorteinfo e-lahenduse loomine ja palju muud.

Praegu on nelja omavalitsuse 1918-st 7–26 aasta vanusest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 40%. 2017.–2018. aastal ellu viidavate tegevuste jooksul on kavas saavutada eesmärk, kus noorsootöös on hõivatud vähemalt 55% noortest ning loodud on 21 uut tegevusvõimalust.

Nelja omavalitsuse koostöö koordinaator on Suure-Jaani vald, projektijuht Aino Viinapuu. Põhja-Viljandimaa koostöötegevuste koordinaator Mati Adamson: "Ühise tegevuskava ettevalmistamise ja kokkuleppimise käigus välja kujunenud koostöösuhted loovad eeldused piirkonna noorsootöö sisukaks arendamiseks. Püüame noortele pakkuda senisest veelgi mitmekesisemaid võimalusi, et igaüks leiaks enda kodukandis põneva ja huvipakkuva tegevuse. Tänapäevased ja kvaliteetsed noorsootöövõimalused on väga oluliseks argumendiks, et noored oma kodukohta väärtustaksid."

Koostöö esimese tegevusena toimus 3-osaline koolitusprogramm 15-le piirkonna vabatahtlikule noorele, kes uute pädevuste najal saavad edaspidi abiks olla kohalike laagrite ja noortesündmuste korraldamisel. Järgmise suurema üritusena toimub 28. mail Suure-Jaani Noortekeskuses ühine seikluslik perepäev „Parim pühapäev perega", kus lisaks väga paljudele meelelahutuslikele tegevusvõimalustele saab tutvuda piirkonnas pakutavate põnevate huviringide tegemistega.

Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 89 779 eurot. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Teavitus „Võhma Linnalehes" mai 2017, lk 1


TUNNUSTAMISSÜSTEEMI ARENDAMINE


9. juunil 2017 osalesid 15 Võhma linna õpilasmaleva noort maleva lõpetamisel ja preemiareisil Pärnu Tervise Paradiisi ja Pärnu randa. Reisiga tunnustati noori hea töö ja panustamise eest Võhma linna päevade korraldamisel.


HUVITEGEVUSE VÕIMALUSTE  LAIENDAMINE


16.–20. augustil 2017 osalesid Võhma Puhkpillistuudio õpilased Ed. Tamme nimelisel Võru Puhkpillifestivalil. Viie päeva jooksul kohtuti teiste puhkpillihuviliste noortega, osaleti erinevates töötubades ja harjutati koosmängu.

27.–28. augustil 2017 käis Võhma 4H klubi „Elite" matkal. Teekond algas Luite lõkkekohast ja jalgsi läbiti 12 km Saeveski metsaonnini, kuhu jäädi ka ööbima.


 

RAHVUSVAHELISE NOORSOOTÖÖ ARENDAMINE PIIRKONNAS


11. juunist 6. juulini osales Kevin Aas Põhja-Ameerika meistrivõistlustel rannamaadluses USAs Virginias. Võistlustele eelnes treeningperiood kohalike maadlejatega. Noorte konkurentsis võitis ta kuldmedali ning lisaks raskekaalus ja täiskasvanute kehakaalus kuni 85 kg hõbemedali.

14.–18. juulil osales Rainer Valo Euroopa Meistrivõistlustel lauatennises Portugalis Guimaraes.

 

„KASTIST VÄLJA" MITTEFORMAALNE ÕPE MUUSIKAPÄEVAL


15. septembril toimus Võhma Koolis muusikapäev, mille raames toimusid erinevad töötoad (improkoor, väikekannel, kitarr, puhkpill ja orff) ning seejärel pidulik kontsert, kus esinesid juhendajad ja Võhma Muusikakooli õpetajad, õpilased ja vilistlased. Töötubades oli võimalus pillimängu ja laulmist proovida noortel, kes varem muusikaga tegelenud pole.

Täname juhendajaid ja korraldajaid: Hanna Kata Norma, Pille Bergmann, Mait Reimann, Bert Langerer, Maila Juudas, Kristi Oolo, Tuuliki Jürjo, Maarika Reimand, Heili Kirsimäe, Sirje Rein, Kristel Vahtra.


 

RAHVUSVAHELISE NOORSOOTÖÖ KOGEMUSTE JAGAMINE


27. septembril toimus Võhma Vaba Aja Keskuses rahvusvahelise noorsootöö kogemuste jagamise päev. Egle Eiert ja Äli Bergmann rääksid oma kogemustest Lätis toimunud noortevahetusest, millel nad Viljandi Avatud Noortetoa kaudu osalesid. Kaile Eiert rääkis noortevahetusest Inglismaal, milles oli partneriks Võhma Kool ning tutvuti Kevin Aasa kogemustega rahvusvahelistel võistlustel.


 

SEIKLUSMATK JAAMAST JAAMA


29.–30. septembril 2017 toimus Võhma eestvedamisel korraldatud matk „Jaamast jaama", kus osalesid Võhma linna, Suure-Jaani, Kõo ja Imavere valla noored. Matka läbiviimisel tulid meile appi OÜ Elamuspank ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. Matk algas õhtupimeduses Võhma raudteejaamas. Siit edasi liiguti kaardi järgi jalgsi Navesti jõeni, kus teed jätkati kanuudes. Jõe äärest tuli veel omajagu kõndida, et jõuda lõpp-punkti Lõhavere linnamäel. Esimesed grupid lõpetasid matka kella kolme paiku öösel, viimased pool seitse varahommikul. Matk oli väljakutset pakkuv, kuid osalejate hinnangul siiski väga lõbus.


 

HUVIRINGIDE KVALITEEDI TÕSTMINE JA ARENDAMINE


Seni noortetoas kasutuses olnud pliit oli juba väga kehvas seisus. Selleks, et tegevust saaks jätkata kokaklubi, mis on sealne suurima osalejate arvuga huvitegevus, soetasime uue elektripliidi. Töökorras köök toetab ka 4H klubi tegevust ja on vajalik erinevate noorteürituste korraldamisel.


 

Toimetaja: ANGELA HÄRM