27.06.17

 

Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.

----------

Teid teenindab:

vanemkomissar SILVER SIMUSTE

Teeninduspiirkond:

Suure-Jaani vald, Kolga-Jaani vald, Kõo vald ja Võhma linn

Ametikoha aadress:

Köleri 5, Suure-Jaani
tel 437 2006

Kontaktandmed:

tel 5330 7194
e-post: silver.simuste@politsei.ee

Kindlat vastuvõtuaega ei ole, vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel.

Probleemide korral helistada telefonidel:
tööajal 437 2006 või väljaspool tööaega tasuta lühinumbril 112.

Oodatud on kõik tähelepanekud ja ettepanekud, mis aitavad hoida korda ja avastada toimepandud kuritegusid. Soovi korral tagatakse anonüümsus.


Silver Simuste
piirkonnapolitseinik
ennetus- ja menetlustalitus
Viljandi politseijaoskond
Lõuna prefektuur
 

Toimetaja: ANGELA HÄRM