« Tagasi

Projekt „KOK – kõik on kaasatud“

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti tuleviku heaks rahastusel viiakse Võhma Koolis läbi 4-päevane õpiüritus „KOK – kõik on kaasatud".

Projekti tegevuste kaudu tõstetakse pedagoogilise personali teadlikkust muutunud õpikäsitusest ning kaasava hariduse põhimõtetest. Õpiürituse käigus saab koolimeeskond ülevaate uuenenud õpikäsituse sisust ja muutmise vajadusest ning ühiselt leitakse tõhusaid strateegiaid kõigi õpilaste toetamiseks koolis. Täiendavalt annab õpiüritus täpsema ülevaate kaasava hariduse põhimõtetest ning võimalustest igapäevases õppetöös.

Projekti rahastatakse tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" elluviimiseks SA Innove juhatuse 18.11.2016 käskkirjaga nr 1.1-4/209 väljakuulutatud taotlusvooru „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus"raames. Projekti elluviimiseks eraldati koolile abikõlblike kulude katmiseks 4388 eurot ning projekti abikõlblikkuse periood alguskuupäev on 02.04.2018 ja lõppkuupäev on 15.05.2018.

 
Kristel Vahtra
direktor