« Tagasi

Tunnustati loovtegevuse projekti "Võhma Vedur"

Aprillis lõppes Politsei- ja Piirivalveameti korraldatud projekt "Võhma Vedur", mille eesmärgiks oli loovtegevuse kaudu tõsta laste teadlikkust raudteeohutusest. Projekti käigus valminud õpilaste tööd olid fantaasiarikkad ja kajastasid raudteeohutuse teema erinevaid tahke. Projekti lõpuks rändasid tööd välinäitusele Viljandi politseijaoskonda. Loovtöökonkursist võttis osa pea 1/4 kogu kooli õpilastest, kusjuures 2. ja 3. klass kogu klassi koosseisuga. Kõiki õpilasi tunnustas Politsei- ja Piirivalveamet meene või auhinnaga, 2. ja 3. klassi tunnustati osavõtu eest täiendavalt eriauhinnaga: külaskäik Viljandi politseijaoskonda. Õpilaste töid jagas oma kodulehel ka ELRON, kes lisas: "Võhma Koolis toimus loovtöökonkurss "Võhma Vedur". Laste joonistused ja meisterdused olid lausa nii vahvad ja toredad, et patt oleks neid mitte jagada. Suured tänud lastele ja nende juhendajatele!"
 
Täname Politsei- ja Piirivalveametit, Viljandi politseijaoskonda, noorsoopolitseinikke, õpilasi ja juhendajaid!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaidi Olle
huvijuht