« Tagasi

Hea lapsevanem, anna oma panus!

Käimas on Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine aastani 2025, mille koostamisel oodatakse teie kaasamõtlemist, milliseid lahendamist vajavaid probleeme te näete ja milline peaks elu vallas olema.
Viiakse läbi küsitlus, mille ülesandeks on anda võimalikult laialdane ülevaade sellest, mida erinevad huvirühmad valla arengu kavandamisel oluliseks peavad.
Vastamise tähtaeg on 4. juuni 2018.
 
Vasta küsimustikule SIIN
 
Põhja-Sakala vald