5.12.16

Võhma jäätmejaam asub Kirsi tn 3 ning on avatud kolmel päeval nädalas:
neljapäeval ja reedel kell 15.00 – 18.00
laupäeval kell 10.00 – 14.00.

Jäätmeid võetakse vastu Võhma linna elanikelt.

Jäätmejaamas võetakse vastu:
Tasuta:

  • kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (värvid, lakid, vanaõli, ravimid, kodukeemia, akud, patareid jne)
  • vanapaberit ja pappi,
  • pakendijäätmeid,
  • metallijäätmeid,
  • vanarehve,
  • olmeelektroonika jäätmeid.

Tasu eest:

  • klaasijäätmeid,
  • suurjäätmeid (mööbel),
  • ehitusjäätmeid (aknad, kraanikausid, kivid jne).


Muude sorteeritud jäätmete osas palume helistada ja täpsemalt küsida jäätmejaama töötajalt. Eesmärk on leida igale jäätmele õige koht ning seda Võhma inimesele võimalikult odavalt ja mugavalt, et meie ümbruse metsad ja nurgatagused ei täituks prügiga.

Segaolmejäätmeid vastu ei võeta, sest nende kogumine ja vedu toimub otse kodumajapidamistest AS Eesti Keskkonnateenused ja jäätmevaldajate omavaheliste lepingute alusel.

Perioodil 01.12.2016 – 30.11.2019 haldab Võhma jäätmejaama Eesti Keskkonnateenused AS.

Täpsem info jäätmejaama töötajalt telefonil 5343 9114.

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM