20.11.14

Reklaami avaldamise põhimõtted Võhma Linnalehes

 

1. Linnalehte on võimalik eraisikuil, ettevõtjail või ettevõtetel osta reklaampinda, mis sisustatakse koostöös linnalehe toimetajaga.

2. Reklaamartikleid avaldatakse linnalehes vaid juhul, kui nende sisu vastab Võhma linna elanike üldistele huvidele, on teavitava iseloomuga ning eelisjärjekorras olevate valdkondade artiklitest (vt punkt 3.1) jääb ruumi üle nende avaldamiseks. Reklaamartikli otstarbekuse üle otsustab linnalehe toimetaja, vajadusel konsulteerides linnapeaga.

3. Ostetud reklaami pinna hulka ei arvestata ja avaldatakse tasuta:
1)      Tänuavaldused;
2)      Linnavalitsuse ja linna eelarvest rahastatavate asutuste kuulutused;
3)      Valimistulemused valimiskomisjoni ametlike andmete alusel;
4)      Muu võimalik materjal, mille avaldamise vajadus tuleneb mõnest seadusandlikust aktist.

4. Kohaliku omavalitsuse volikokku, riigikokku või europarlamenti kandideerijate nimekirjad erakondade kaupa koos kandidaatide (lühi)andmetega ja/või valimistega seotud reklaam(artiklid) avaldatakse tasu eest.

5. Reklaami ja kuulutuste avaldamise hindade aluseks on Võhma Linnavalitsuse 19.06.2014 korraldus nr 112 „Teenuste hindade kehtestamine" p 1.6:

Kuulutuste avaldamine Võhma linnalehes

1.6.1    õnnitlus, mälestuskuulutus, kaastundeavaldus, jõulutervitus 3,20 eurot
1.6.2    reakuulutus [kuni 3 rida (75 tähemärki),  1,60 eurot
             iga järgnev rida (25 tähemärki)]    + 0,50 eurot
1.6.3    kuulutus raami sees 1 moodul (41 mm x 41 mm)  1,60 eurot
1.6.4    kuulutus raami sees koos logo või väikese pildiga 1 moodul  3,20 eurot
1.6.5    reklaamkuulutus 1 moodul  5 eurot
1.6.6    reklaamartikkel suurusega ½ A3 lehekülge  6,50 eurot
1.6.7    reklaamartikkel suurusega A3 lehekülg 10 eurot
1.6.8    tänuavaldused ning linna hallatavate asutuste kuulutused tasuta

                                                       

Toimetaja: ANGELA HÄRM