2.09.14

2014. aasta 1. mai seisuga töötab linnas kaks aktsiaseltsi (aktsiaselts Largo ja aktsiaselts Võhma ELKO), 53 osaühingut (59% ettevõtetest) ja 24 füüsilisest isikust ettevõtjat (26% ettevõtetest). Mittetulundusühinguid on kümme (11% ettevõtetest).

Allikas: Äriregister

Tegevusvaldkondade järgi on kõige rohkem – 22% – hulgi- ja jaekaubandusettevõtteid ning mootorsõidukite remontimisega tegelevaid ettevõtteid, põllumajandusettevõtteid on 16% ja töötleva tööstuse ettevõtteid 13%. Ehitusettevõtteid on kuus. Lisaks tabelis kajastatud tegevusaladele tegeldakse Võhmas järgmiste valdkondadega (üks ettevõte igas valdkonnas): elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus; finants- ja kindlustustegevus.

 

Allikas: Statistikaamet

Toimetaja: ANGELA HÄRM