10.04.17

Võhmas tegutseb äriregistri andmetel üheksa mittetulundusühingut:

  • Mittetulundusühing Võhma Ekraan,
  • Garaažiühistu Loigu Garaaž,
  • Garaažiühistu Tooma Parkla,
  • Spordiklubi Võhma,
  • Võhma Ajaloo Sõprade Selts,
  • Võhma Vaba Aja Selts,
  • Mittetulundusühing Sinule http://www.sinule.org/eesti/,
  • Võhma aiandusselts Kanarbik http://www.vaskanarbik.ee/.
  • KÜ Võhma Tartu 6a
  • KÜ Väike 12a 

 

Võhma linn kuulub mittetulundusühingusse Võrtsjärve Ühendus http://www.vortsjarveyhendus.ee/.

MTÜ Võrtsjärve Ühendus arendab kohaliku algatuse kaudu ühist tegevuspiirkonda, mis moodustub ühiste majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete huvidega Võrtsjärve läheduses asuvate omavalitsuste territooriumist, tuginedes avaliku, era- ja mittetulundusliku sektori partnerlusele ja koostööle. Ühenduse kaudu saavad Võhma inimesed taotleda raha maaelu ja väikeettevõtlust toetavast Leaderi toetusprogrammist, mis hõlmab aastaid 2014–2020.

 

 

Toimetaja: ANNELI SIIMUSSAAR