14.09.17
PROJEKT "AVASTAME JA UURIME" 
Toetuse saaja – Võhma lasteaed Mänguveski
Toetaja – projekti rahastab Keskkonna Investeeringute Keskus
Toetus – 784 eurot 
Omaosalus – 0
Kokku:  784 eurot 
Projekti kestus – september 2017 – mai 2018
----------
 
PROJEKT "EESTI VABARIIK 100 IGAL LAPSEL OMA PILL"
Toetuse saaja – Võhma lasteaed Mänguveski
Toetaja – Eesti Muusikakoolide Liit
Toetus – 210 eurot 
Omaosalus – 48 eurot
Kokku:  258 eurot

Projekti kestus mai – oktoober 2017
            
----------


PROJEKT „VÕHMA LINNA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA KOOSTAMINE"
Toetuse saaja – Võhma Linnavalitsus
Toetaja – projekti rahastab Keskkonna Investeeringute Keskus
Toetus – 3407,40 eurot. Toetusleping nr 2014-2020.6.02.16-0210.
Koostati Võhma linna soojusmajanduse arengukava.
Omaosalus – 378,60
Kokku: 3786 eurot
Projekti kestus –  01.06.2016–01.02.2017
----------

 
PROJEKT "ÕPPEKÄIGUD 2016/2017. ÕPPEAASTAL"
Toetuse saaja – Võhma Kool
Toetaja – projekti rahastab Keskkonna Investeeringute Keskus
Toetus – 3962 eurot 
Omaosalus – 0
Kokku:  3962 eurot 
Projekti kestus – 2016/2017. õppeaasta
----------
 
PROJEKT "ELU METSAS JA AIAS" 
Toetuse saaja – Võhma lasteaed Mänguveski
Toetaja – projekti rahastab Keskkonna Investeeringute Keskus
Toetus – 760 eurot 
Omaosalus – 0
Kokku:  760 eurot 
Projekti kestus – september 2016 – mai 2017
----------
 
PROJEKT "VÕHMA TÖÖVARJUPÄEV"
Toetuse saaja – Võhma Vaba Aja Keskus
Toetaja – projekti rahastab Viljandimaa Arenduskeskus
Toetus – 100 eurot. 
Kokku: 100 eurot
Projekti kestus –  oktoober–november 2015 
----------
 
PROJEKT „VÕHMA LINNA KAUBA TÄNAVA PIIRKONNA VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE REKONSTRUEERIMINE"
Toetuse saaja – AS Võhma ELKO 
Toetaja – projekti rahastab Keskkonna Investeeringute Keskus
Toetus – 483 973  eurot. 
Omaosalus – 143 294
Kokku: 627 267  eurot
Projekti kestus –  oktoober 2015
----------
 
PROJEKT „VÕHMA LINNA SOTSIAALMAJA KATUSE REKONSTRUEERIMINE"
Toetuse saaja – Võhma Linnavalitsus
Võhma linna roll – taotleja 
Toetaja – projekti rahastab regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm. 
Toetus – 24 359,64 eurot. Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm (registreerimisnumber EU48921; toetusleping nr 1.2-3/15/570).
Projekti käigus lammutati 3. korrus ja ehitati majale uus viilkatus.
Omaosalus – 4298,76 eurot
Kokku: 28 658,40 eurot
Projekti kestus –  01.05.2015 - 01.12.2015
----------
 
PROJEKT "MUUSIKA ÜHENDAB"
Toetuse saaja – Võhma Vaba Aja Keskus
Toetaja – projekti rahastab Viljandi Maavalitsus
Toetus – 763,44 eurot. 
Võhma noortele DJ mikseripuldi ja laseri soetamiseks.
Omaosalus – 150 eurot
Kokku: 913,44 eurot
Projekti kestus – mai–detsember 2015
----------
 
PROJEKT „VÕHMA ÕPILASMALEV"
Toetuse saaja – Võhma Vaba Aja Keskus
Toetaja – projekti rahastab Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK)
Toetus – 459,88 eurot. 
Võhma noortele õpilasmaleva korraldamiseks.
Omaosalus – 4560,58
Kokku: 5506,66 eurot
Projekti kestus – aprill–juuli 2015
----------
 
PROJEKT „VÕHMA SÜDAMENÄDAL"
Toetuse saaja – Võhma Vaba Aja Keskus
Toetaja – projekti rahastab Viljandi Maavalitsuse tervisetuba
Toetus – 459,88 eurot 
Võhma linna Südamenädala sündmused.
Kokku: 249 eurot
Projekti kestus – märts–aprill 2015
----------
 
PROJEKT „VÕHMA LINNA NOORTETOA RAJAMINE"
Toetuse saaja – Võhma Linnavalitsus
Toetaja – projekti rahastab Rahandusministeerium
Toetus – 5000 eurot. Toetusleping nr 7-4/1035-1  
Rajati noortetuba vaba aja keskuse ruumidesse Kauba tn 1.
Omaosalus – 12 178
Kokku: 17 178  eurot
Projekti kestus –  21.01.2015–31.12.2015
----------
 
PROJEKT Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" Imavere valla projekt „KOGUKOND MÄRKAB, TOETAB JA ABISTAB"
Toetuse saaja – Imavere vald
Võhma linna  roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana. Linna osalus 1864 eurot.
Toetaja –  rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" taotlusvoorust „Kuriteoennetus kogukonnas". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus.
Toetus – 31 782,52 eurot. Projekt keskendub piirkonna noorte ja lastega tegelevatest inimestest koosneva võrgustiku loomisele ja eesmärgipärasele arendamisele, kaasates tegevustesse erinevaid sihtgruppe: lapsed ja noored, lastega töötavad spetsialistid.
Kokku:  37 391,20 eurot. 
Projekti kestus – 20.09.2014 - 20.02.2016
 
Täpsema info leiad Imavere valla kodulehelt.
 
Projekt „Kogukond märkab, toetab ja abistab" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused". Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit, Imavere vald, Võhma linn, Kõo vald ja Pilistvere Kogudus.
----------
 
PROJEKT „MEITE PILLIMEESTE UUED PILLID" 
Toetuse saaja – MTÜ Võhma Vaba Aja Selts
Võhma linna  roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana. 
Toetaja – projekti rahastab Siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. 
Toetus –- kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku hindamiskomisjoni protokolli alusel kinnitas Viljandi maavanem oma  27.11.2014 korraldusega nr 1-1/2014/518 toetuse 757,49 eurot mittetulundusühingu põhikirjaliste tegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks. Omaosaluse 256,51 eurot katab kaasfinantseerijana kohalik omavalitsus.
Kokku: 1014 eurot
Projekti kestus – 01.12.2014 - 01.05.2015
----------
 
Toetuse saaja – Võhma Vaba Aja Keskus
Toetaja – Kultuuriministeerium. 
Toetus – programmist „Teater maale" eraldati 60 eurot, et lapsed saaksid näha Viljandi nukuteatri etendust „Nif, Nuf ja Naf-i lugu".
Projekti lõpp – august 2014.
   
----------
 
PROJEKT „SPORT ÜHENDAB KOGUKONDA"
Toetuse saaja – MTÜ Spordiklubi Võhma
Võhma linna roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana. 
Toetaja – projekti rahastab Siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. 
Toetus – kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku hindamiskomisjoni protokolli alusel kinnitas Viljandi maavanem oma korraldusega nr 1-1/2014/278 toetuse 1976 eurot mittetulundusühingu põhikirjaliste tegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks. Omaosaluse 220 eurot katab kaasfinantseerijana kohalik omavalitsus.
Kokku: 2196 eurot
Projekti kestus – 01.06.2014 - 31.08.2014

 
 
Toimetaja: ANGELA HÄRM