7.01.16


Võhma Linnavalitsuse 06.01.2014 korraldusega nr 2 moodustati neljaks aastaks kolmeliikmeline Võhma Linnaraamatukogu nõukogu järgmises koosseisus:

Ülle Helü - linnavolikogu esindaja
Marju Roosileht - linnavalitsuse esindaja
Luule Tiirmaa - lugejate esindaja

Nõukogu volitused kehtivad kuni 06. jaanuarini 2018. a.

 

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM