21. oktoobril 2017 moodustus Suure-Jaani valla, Kõo valla, Kõpu valla ja Võhma linna ühinemise teel uus haldusüksus PÕHJA-SAKALA VALD.

1. jaanuaril 2018 alustas tööd ametiasutusena Põhja-Sakala Vallavalitsus.

VÕHMA TEENUSKESKUS

Võhma teenuskeskus (endise linnavalitsuse ruumides)
Tallinna tn 15, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandimaa

Teenuskeskus avatud: E 10–12, 13–16; T–R 9–12, 13–16

Telefon: 437 7212
e-post: vohma@pohja-sakala.ee

Teenuskeskuses töötavad:

  • spetsialist Siiri Voll, tel 437 7212, 5345 0967; e-post: siiri.voll@pohja-sakala.ee
  • sotsiaaltööspetsialist Olga Laanepuu, tel 437 7062, 5669 5308; e-post: olga.laanepuu@pohja-sakala.ee
  • sotsiaaltööspetsialist lastekaitse küsimustes Eva Kikas, tel 437 7062, 5303 5720: e-post: eva.kikas@pohja-sakala.ee
  • T kell 9–12 ehitusspetsialist Avo Põder, tel 514 8685; e-post: avo.poder@pohja-sakala.ee

Uudised ja teated

09.01.2018 PÕHJA-SAKALA VALLA KODULEHT

Põhja-Sakala valla kodulehe leiate aadressilt www.pohja-sakala.ee  Loe edasi »

08.12.2017 Põhja-Sakala Vallavalitsus pakub tööd
29.11.2017 Teade

Võhma Linn

Võhma linn paikneb Viljandi maakonna põhjapiiril vastu Järvamaad, praktiliselt Eesti keskpunktis.
Võhma linna läbivad põhja-lõuna suunalised magistraalid: Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee ja Tallinna-Viljandi maantee.Peale Mõisaküla-Viljandi-Tallinna raudtee valmimist (1900) kujunes Võhma raudteejaama juurde Võhma küla maadele asula, mis p
eagi muutus tähtsaks raudteesõlmeks ja töölisasulaks Viljandimaa põhjaosas.

1908. a alustas tegevust majandusühisus, 1912. a asutati ühispiimatalitus. Tugevalt aitas kaasa asula arengule ühingu Eesti Lihaeksport poolt 1928. a rajatud eksporttapamaja. 1935. a lihatööstust laiendati ja sellest sai pikaks ajaks domineeriv tööstusharu asulas.
Teises Maailmasõjas sai Võhma tugev
alt kannatada. Põles maha tapamaja ja hävis hulgaliselt elumaju.

1945. a sai Võhma alevi õigused.
Peale Teist maailmasõda algasid taastamistööd. 1970-ndail aastail jätkus lihatööstuse arendamine. 1972-1975. a ehitati Võhmasse uus lihakombinaat, mitmed korruselamud, uus lasteaed ja koolimaja jm. 1980-ndatel töötas Võhma Lihakombinaadis üle 800 töötaja. Võhmast kujunes monofunktsionaalne asula.
Linna läbiv Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee ehitati laiarööpmeliseks 1974. a
Omavalitsuslik staatus omistati Võhmale 10. oktoobril 1991, linna staatuse sai Võhma alev 10 .augustil 1993.

Võhma linnapäevad lükkuvad aasta võrra edasi!

Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti laat 2021 toimub järgmisel suvel – reedel ja laupäeval, 9. ja 10. juulil.

Statistika

Rahvaarv: 1333
Koole: Võhma Kool
Lasteaedu: Mänguveski
Huvikoole: Võhma Muusikakool