« Tagasi

Võhma kool saab uue kuue

Kaks aastat ettevalmistustööd on kandnud vilja. Võhma koolipere saab uue koolihoone aastaks 2020.

10. septembril saabus teade, mis kinnitab, et Võhma Linnavalitsuse esitatud toetuse taotlus projektile „Võhma linna koolivõrgu korrastamine" on saanud rahuldava otsuse.

Projekti kogumaksumus on esialgselt planeeritud 2 948 040 eurot, millest projekti abikõlblikud kulud on 2 903 040 eurot. Projekti toetuseks saadakse 2 467 584 eurot, omaosalus on vähemalt 435 456 eurot ja lisaks on 45 000 eurot  planeeritud muusikakooli ruumide ehitamiseks.

Projekti  tegevustega võib alustada  01.09.2017 ja lõppkuupäev on 31.08.2020. Hoone suurus 1680 m2, mis on planeeritud 120 lapsele.

Sel sügisel pannakse uues loodavas omavalitsuses paika koolihoone ehitamise tegevusplaan ja alustatakse projekteerimistöödega. Ehitustöödega on plaanis alustada  järgmisel suvel.

Jääme lootma, et meie koolipere saab lapsesõbraliku ja kaasaegsetele tingimustele vastava koolimaja.


Võhma Linnavalitsus