28.12.16

Võhma Linnavalitsuse 25.04.2016 korraldusega nr 86 moodustati kaheks aastaks viieliikmeline Võhma Vaba Aja Keskuse nõukogu järgmises koosseisus:

Asta Laas - kapelli ja segakoori Leelo esindaja
Riina Pakane - vabaühenduste esindaja
Peter Paul Wüthrich - vabaühenduste esindaja
Mati Tiirmaa - Spordiklubi Võhma ja linna sporditegevuse esindaja
Heli Tammai - tantsuringide esindaja
 

Nõukogu volitused kehtivad kuni 30. aprillini 2018. a.

 

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM