10.07.17

Võhma päevakeskus


Võhma päevakeskus on segatüüpi päevane hoolekandeasutus. Päevakeskuses osutatakse teenuseid eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele.

Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on Võhma linna abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine, soodustades ja säilitades nende paremat igapäevast iseseisvat toimetulekut, ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.

Päevakeskuses osutatavad teenused:

  • erihoolekandeteenused;
  • kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused;
  • pikaajalise kaitstud töötamise teenus;
  • vaba aja sisustamine ja ühistegevused;
  • muud sotsiaal- ja tugiteenused.

Päevakeskuses on tööl perenaine ja kaks tegevusjuhendajat.
 

Töötajad ja kontaktid

Päevakeskuse perenaine Mai Enno
Telefon: 437 7108 (päevakeskuse üldtelefon)

Tegevusjuhendaja Tiina Grasberg
Telefon: 5323 9448, e-post: paevakeskus@vohma.ee

Tegevusjuhendaja Helle Vaikla
Telefon: 5855 4830; e-post: helle.vaikla@vohma.ee


Oled oodatud!

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM