Kontaktid

ÜLDANDMED

Postiaadress: Veski 12 Võhma 70602 Viljandi maakond
Elektronpost: vkool@kool.vohma.ee
Kodulehekülg: http://www.kool.vohma.ee

Kooli kantselei on asjaajamiseks avatud T-R 8.30-15.00

JUHTKOND

Kristel Vahtra - direktor
Tel 5336 5819
E-post kristel@kool.vohma.ee
Vastuvõtuaeg kolmapäeviti kell 11.00-14.00 (palume kokkusaamine eelnevalt  kokku leppida)

Riine Ant - huvijuht
Tel 5667 1743
E-post riine@kool.vohma.ee

Silva Murik - õppealajuhataja
Tel 506 9092
E-post silva@kool.vohma.ee

Kati Tõruvere - majandusjuhataja
Tel 5854 2811
E-post haldusjuht@kool.vohma.ee

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Age Viilip - sekretär
Tel 506 9092
E-post age.viilip@kool.vohma.ee

Mihkel Prantsus - info- ja haridustehnoloog
E-post itjuht@kool.vohma.ee

Aili Laak - spordihoone administraator
Tel 5667 1743

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUGIISIKUD

Maret Lina - eripedagoog
Tel 5301 5879
E-post maret.lina@kool.vohma.ee

Tairi Lappalainen - sotsiaalpedagoog
Tel 5398 9671
E-post tairi.lappalainen@kool.vohma.ee

Silva Murik - HEV-koordineerija, karjäärikoordinaator
Tel 506 9092
E-post silva@kool.vohma.ee

Lea Lükk - psühholoog
Tel 5624 0075
E-post lea.lukk@kool.vohma.ee

(ametikoht täitmisel) - logopeed