Võhma kool

 
Tänane Võhma Kool on vanade traditsioonidega nüüdisaegne kool. Õpilasi on käesoleval õppeaastal koolis 114. Augustis 2015 uuendati kooli õppekava, õppekavasse lisandus kaks uut õppeainet: ettevõtlusõpe ja väärtuskasvatus. Kool on viimaste aastate jooksul läbi teinud mitmeid muutusi: koolivõrgu korrastamine on senise gümnaasiumiharidust pakkuva õppeasutuse muutnud põhikooliks; kooli nimi on taas VÕHMA KOOL.
 
Olen veendumusel, et inimene õpib sünnist surmani: kool on seejuures vaid etapp haridusteel. Meie ülesandeks koolina on sel etapil pakkuda õpilastele mitmekesist kasvukeskkonda, avastamisrõõmu, teotahet ning oskusi järgmise etapi planeerimiseks. Elus ja koolis on kõige olulisemaks õppeaineks inimene ise: enda tunnetamine, oma võimete ja piiride hindamine, uudishimu ja teostusvajadus. Pole suuremat rõõmu kui rõõm motiveeritud kaaslasest.
 
Igapäevast rõõmu kõige olulisemast õppeainest: teist endist. Leidke endas see salajane miski, mis teid innustab, mis kutsub teid kaasa tegutsema, mis õpetab teid enda piire tundma ja neid ületama. Olge avatud ja koostööaltid.
 
Kristel Vahtra
direktor
 
 

Kooli visioon

Võhma Kool on haridus- ja kultuurielu keskus.

 

Kooli missioon

Võhma Kool võimaldab omandada põhiharidust ja väärtustab õpihuvi, kohaneb muutustega, on avatud ja turvaline kool ning lähtub oma tegevuses kooli põhiväärtustest.

Kuula Võhma kooli laulu