Vabad töökohad

Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • inglise keele õpetaja (0,39 ametikohta)
  • informaatikaõpetaja (0,26 ametikohta)
  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks)
  • logopeed (0,5 ametikohta)
  • psühholoog (1,0 ametikohta)
  • sotsiaalpedagoog (0,8 ametikohta)
  • huvijuht (0,8 ametikohta)
  • info- ja haridustehnoloog (1,0 ametikohta)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa, 70602. Dokumente ootame 17. maiks 2019.

Tööle asumine 1. septembril 2019.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).