Vabad töökohad

Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • matemaatikaõpetaja (1,0 ametikohta)
  • inglise keele õpetaja (0,39 ametikohta)
  • informaatika ja ettevõtlusõpetuse õpetaja (0,26 ametikohta)
  • logopeed-eripedagoog (1,0 ametikohta)
  • psühholoog (1,0 ametikohta)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa, 70602.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).