Vabad töökohad

Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta), lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks, soovitatavalt eripedagoogi lisaerialaga;
  • loodusainete õpetaja (0,7 ametikohta);
  • psühholoog (1,0 ametikohta).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa, 70602. Dokumente ootame kuni 13. august 2020.

Tööle asumise aeg: august 2020 (täpsustub)

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------